Душата  ми е нестинарка.

Чертае образи.

С босите си крака.

В жаравата.

Тялото й рисува любови.

Изящно и красиво.

Буйно и необуздано.

Танц без дрехи.

Косите й звучат.

Музика. Тъпани.

Загребва жар със шепи.

Посипва косите си.

Тяло в пламъци.

Бесни стъпки.

Болката, която сама избра.

И жаравата, която не изстива.

Advertisements