Днес искам да съм лятна песен

на скрили се щурчета в здрача

и с цветен полски аромат

в прозорци да надничам плаха.

Днес искам да съм аз глухарче

на моето дете в ръката,

дъхът му топъл да ме вдигне

и тихо да ме отнесе…

Advertisements