След многото изгреви, залези,

след многото зими, лета,

след многото бури и пристани,

неволи, копнежи, вина

ще седнем замлъкнали утре;

в очи уморени ще спрем

на своята младост цветята,

в ръцете си ще съберем

от спомени китка уханна,

високо ще я отнесем,

ше пръснем я и…ще си идем.

Advertisements