Отсреща в прозорците,

светнали, крушките

сливат се като в гирлянд,

надничат потайно

копнежи в капчуците,

плъзгат шейни чудеса,

целувки по бузките

смеят се дъхави,

преспи улавят ръце,

а вътре, на топло,

се чуват сред песните

как тананикат деца

и хрускава баница

гизди се весело,

в чашите дреме коняк,

със трепет децата

поглеждат в очакване

иде ли старецът благ

и светват в душите

надежди забравени,

че Рождество иде пак.

Advertisements