Някои хора и събития влизат в живота ни тихо, на пръсти, донасяйки ни само едва доловим трепет като от пърхане на крилата на пеперуда в спокойно небе. И остават завинаги.

Други ни връхлитат с гръм с трясък, разпаряйки живота ни грубо както огромни ястребови криле плющяши в безоблачно небе. И си тръгват завинаги.

Advertisements