В тишината на нищото спряхме

на ръба между вчера и днес –

и за миг онемели, мълчахме –

един миг, който шепнеше :“Влез…“.

Advertisements