Понякога вътрешният ни глас е толкова силен, че всичките ни сетива се вторачват в него, за да чуят послaнията му. В същото това време отвън, покрай нас, преминават хора и събития, които имат какво да ни кажат и трябва да бъдат чути, но ние не ги забелязваме…

Понякога шумът от външния свят е толкова силен, че надвиква вътрешния ни глас и всичките ни сетива се вторачват навън, за да чуят, видят, разпознаят, разберат посланията, идващи от хората и събитията край нас. В същото това време, нашият вътрешен глас ни повтаря истини, които трябва да бъдат чути, но ние не ги чуваме…

Advertisements