Понякога сърцето тoлкова отчаяно иска да го чуем, че ни събужда посред нощ и започва да ни говори…Не знам защо така рядко го прави. Но едно такова събуждане и няколкочасов честен разговор с него насред нощната тишина стигат, за да мога днес да местя планини!

А можеше да проспя този разговор…Благодаря ти, че ме събуди, сърце мое, и че не се отказа да ме викаш!

Advertisements