Етикети

,


If you have built castles in the air, your work need not be lost. That is where they should be. Now put the foundation under them.“
Henry David Thoreau
„Ако си построил въздушни кули, не означава че си работил напразно. Точно там им е мястото. Сега просто изгради основите под тях.“
Мисля да се залавям за работа…
Advertisements