Представям ви избрани фрази от кратък българо-английски разговорник, споделен от мой познат във Фейсбук. Особено полезен за български емигранти в чужбина:) Enjoy!

She became, what she became! – Стана тя, каквато стана!

Remove, remove! – Мани-мани..

Guilty unchased runs! – Гузен, негонен бяга!

Let`s lift the pigeons! – Да вдигаме гълъбите!

I made myself very much! – Много се напрайх!

Work is his mother! – Работа му е майката!

Drive to go! – Карай да върви!

This work doesn’t get up! – Не става тая работа!

They are giving it to rain! – Дават го да вали!

I’ve thrown him an eye! – Хвърлил съм му око!

What knocked, such called! – Каквото почукало, такова се обадило!

Be careful in the picture! – Внимавай в картинката!

Only, don’t make yourself to me! – Само няма да ми се прайш!

Don`t throw me on the willow! – Не ме хвърляй на върбата!

Your grandmother’s kite! – На баба ти хвърчилото!

He baked his work! – Опекъл си е работата!

I can`t see two! -Две не виждам!

Lets rob our pears – Да си обираме крушите!

From a famous weather nobody shaves me for a plum! – От известно време никой не ме бръсне за слива…

Village stick – Селска пръчка

Тo hit the cross-eyed! – Да удариш кьоравото!

The fast bitch gives birth to blind puppies! – Бързата кучка, слепи ги ражда!

Advertisements