dragon-boat-festival-living-root-boat-clubАмериканска и японска корпорация решили да организират състезание с лодки, като символ на работа в екип. И двата отбора тренирали усилено.
Японският отбор спечелил състезанието с 1 км преднина. Американският мениджмънт решил, че на всяка цена трябва да открие причината за съкрушително поражение наели консултантска фирма. Консултантът констатирал, че японският отбор имал осем гребци и един лидер, докато американският отбор имал един гребец и осем лидера.
Така че, на следващата година, управленската структура на американския екип била напълно реорганизирана: четири лидера, четири супервайзора и нова бонусна система за гребеца. Този път, японският екип спечелил с преднина от 2 км. Унижени, американците уволнили гребеца за слаби резултати и раздали на мениджърите и супервайзорите бонуси за откриване на проблема.

Advertisements