ПОЕТ

Да бъдеш Колумб
всеки миг от живота си.

Да откриваш земи и звезди,
да откриваш пространства и хора.

В сърцето си малко да сложиш
големия свят и далечните пътища.

Да търсиш
и все недоволен да бъдеш,
да имаш,
но все към незнайни земи
да отплуваш.

Колумб остани
до последния миг на живота си.

И смъртта си дори открий като свят непознат
като нова земя посрещни я,
неоткрита от теб до сега.

Веселин Ханчев

Advertisements