Днес ми е едно такова…

…есенно…

…и резедаво…

…и акустично…